Hỗ trợ trực tuyến
img
Tư vấn Thiết Kế
huuthinhtiengiang@gmail.com
0906 345687 - 0949 345 687
img
Phòng Bán Hàng
huuthinhtiengiang@gmail.com
0906 345 687 - 0949 345 687
img

QUẦY LỄ TÂN

QUẦY LỄ TÂN HT 01

QUẦY LỄ TÂN HT 01

Giá: 8.500.000 VND
QUẦY LỄ TÂN HT 02

QUẦY LỄ TÂN HT 02

Giá: 6.000.000 VND
QUẦY LỄ TÂN HT 03

QUẦY LỄ TÂN HT 03

Giá: 6.000.000 VND
Quầy lễ tân HT 04

Quầy lễ tân HT 04

Giá: 6.300.000 VND
Quầy lễ tân HT 05

Quầy lễ tân HT 05

Giá: 4.800.000 VND
Quầy lễ tân HT 06

Quầy lễ tân HT 06

Giá: 9.260.000 VND
Quầy lễ tân HT 07

Quầy lễ tân HT 07

Giá: 4.800.000 VND
Quầy lễ tân HT 08

Quầy lễ tân HT 08

Giá: 7.200.000 VND
Bàn quầy lễ tân

Bàn quầy lễ tân

Giá: 3.700.000 VND
Bàn quầy lễ tân

Bàn quầy lễ tân

Giá: 3.300.000 VND
Bàn quầy lễ tân

Bàn quầy lễ tân

Giá: 4.000.000 VND
Quầy Tiếp Tân HT 03

Quầy Tiếp Tân HT 03

Giá: Liên hệ
QUẦY LỄ TÂN QLT 01

QUẦY LỄ TÂN QLT 01

Giá: 4.400.000 VND
QUẦY LỄ TÂN QLT 03

QUẦY LỄ TÂN QLT 03

Giá: 6.950.000 VND
QUẦY LỄ TÂN QLT 05

QUẦY LỄ TÂN QLT 05

Giá: 5.300.000 VND
backtop